www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Kierownictwo SER Group

Zrównoważone i dojrzałe struktury stanowią dużą zaletę SER Group. Przez 35 lat przedsiębiorstwo to dowiodło swojej samodzielności i niezależności. Zarządzaniem strategicznym SER Group zajmują się dyrektorzy zarządzający wraz z dyrektorami przedsiębiorstw operacyjnych oraz prezesami spółek odpowiedzialnymi za dany region.

Dyrektorzy zarządzający

Grupa SER to zarządzane przez właścicieli średnie przedsiębiorstwo. Sto procent udziałów znajduje się w rękach dyrektorów zarządzających Kurta-Wernera Sikory (Prezesa Zarządu), Oswalda Freisberga, Hartmuta Gailera i Manfreda Zerwasa.

Jesteśmy niezależnym przedsiębiorstwem; rozwój naszych innowacji finansujemy z własnych funduszy; pozostajemy w bliskich relacjach z klientami, pracownikami i partnerami rynkowymi. Wszystko to powoduje, że możemy szczycić się pozycją dostawcy oprogramowania ECM i producenta technologii o bogatej tradycji. Z przyjemnością opowiemy Państwu o sobie.

Więcej o dyrektorach zarządzających

Dyrektorzy

Wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba obsługi branżowych zadań i procesów biznesowych, firma SER skoncentrowała swoje specjalne kompetencje i know-how. Trzy z czterech niemieckich spółek handlowych firmy SER: SER Banking Software Solutions GmbH, SER eGovernment Europe GmbH oraz SER HealthCare Solutions GmbH koncentrują się na organizacyjnych i proceduralnych wymaganiach swoich rynków. Zarządzanie przedsiębiorstw operacyjnych spoczywa na barkach właściwych dyrektorów. Z przyjemnością opowiemy Państwu o sobie.

Więcej o dyrektorach

Prezesi spółek

Istotnym czynnikiem odpowiadającym za sukces naszego przedsiębiorstwa jest bliskość z klientami. Dzięki 10 oddziałom zlokalizowanym centralnie w Niemczech firma SER zapewnia swoim klientom łatwy dostęp do usług sprzedażowych, doradztwa, implementacji i wsparcia. Żaden inny niemiecki dostawca rozwiązań ECM nie może pochwalić się tak bliskimi relacjami z klientami, które zostały osiągnięte dzięki własnym oddziałom. Prezesi spółek odpowiadają za sukces swoich oddziałów, a także nadzorują usługi Professional Service. Z przyjemnością opowiemy Państwu o nich.