www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Polityka prywatności

Informacje na temat polityki prywatności SERgroup Holding International GmbH

Firma SER, której przedstawicielami są dyrektorzy Kurt-Werner Sikora, Oswald Freisberg i Manfred Zerwas, cieszy się z odwiedzin na tej witrynie. Ochrona i bezpieczeństwo danych podczas korzystania z naszej strony internetowej (www.ser-solutions.pl) są dla nas bardzo istotne. W związku z tym zobowiązujemy się do ochrony sfery prywatnej użytkownika oraz poufnego traktowania jego danych.

W tym miejscu chcemy udzielić informacji na temat tego, jakie dane osobowe są gromadzone w związku z odwiedzinami na witrynie i do jakich celów je wykorzystujemy. Z uwagi na fakt, że zmiany przepisów lub naszych procesów wewnątrzfirmowych mogą wymagać modyfikacji polityki prywatności, prosimy o regularne zapoznawanie się z niniejszą polityką prywatności.

Tekst niniejszego dokumentu jest w każdej chwili dostępny na stronie www.ser-solutions.pl/polityka-prywatnosci.html, skąd można go zapisać i wydrukować.

1. Jaki jest zakres obowiązywania?

Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego firmy SER dostępnego na witrynie w domenie www.ser-solutions.pl (określanego w dalszej części mianem „naszej witryny internetowej”).

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje wykorzystywane do uzyskania informacji osobistych lub rzeczowych dotyczących użytkownika (np. nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia i adres e-mail). Danymi osobowymi nie są informacje, w przypadku których wskazanie tożsamości użytkownika jest niemożliwe lub wymaga niewspółmiernych nakładów, np. w wyniku anonimizacji.

3. Jakie dane są przez nas zbierane i przetwarzane?

Z większej części naszego serwisu internetowego można korzystać bez konieczności podawania danych osobowych.

W szczególności nie tworzymy osobistych profili u użytkownika. W związku z wywoływaniem potrzebnych użytkownikowi informacji na naszych serwerach przechowywane są jednak anonimizowane lub pseudonimizowane dane potrzebne do świadczenia usługi, do celów analitycznych lub związanych z bezpieczeństwem. W związku z tym protokołowane są informacje ogólne, np. kiedy i jakie treści naszego serwisu są wywoływane albo które strony są odwiedzane najczęściej. Dane te nie pozwalają jednak na określenie użytkownika, a ich zbieranie odbywa się wyłącznie pod pseudonimem. Po zakończeniu analizy statystycznej te anonimizowane lub pseudonimizowane dane zostają usunięte.

Rejestracja mająca na celu zapoznanie się z katalogami rozwiązań, arkuszami informacyjnymi, analizami przypadków / rejestracja do newswlettera
Jeżeli użytkownik chce mieć możliwość zapoznania się z naszymi katalogami rozwiązań, arkuszami informacyjnymi dotyczącymi produktów lub analizami przypadków, zostaje poproszony o podanie tytułu, imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy firmy, działu, branży i związki z firmą SER oraz innych danych kontaktowych (adres, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, państwo). Podanie tych danych zależy tylko i wyłącznie od decyzji użytkownika. Jednak bez podania danych wymaganych, takich jak tytuł, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, dział, branża, numer telefonu, miasto, kod pocztowy i państwo nie możemy udostępnić żądanych usług.

W przypadku subskrypcji newslettera zakres danych wymaganych ogranicza się tylko do adresu e-mail. Odpowiednie dane wymagane są zaznaczone symbolem *. W polu ich wprowadzania znajduje się specjalna wskazówka dotycząca szczegółów procedury. Można w dowolnym momencie zrezygnować z konta internetowego lub subskrypcji newslettera na przyszłość oraz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych.

4. Czy firma SER stosuje pliki cookies?

Na naszych stronach stosujemy pliki cookies (niewielkie pliki zawierające informacje na temat konfiguracji, tzw. ciasteczka). Mają one na celu wyłącznie określenie częstotliwości korzystania z naszej witryny internetowej oraz liczby jej użytkowników, a także zapewnienie jej łatwego i wygodnego użytkowania.

Skrypt logowania tworzy plik cookie „ONLINEPLUS” dla domeny ser-solutions.pl służący do weryfikacji dostępu użytkownika do naszych dokumentów. Ten plik cookie pozostaje na komputerze użytkownika do momentu kliknięcia „Logout” w celu wylogowania i zostaje usunięty po zakończeniu sesji. Ma to tę zaletę, że w momencie kolejnej wizyty w naszym serwisie użytkownik jest już zidentyfikowany, pozostaje zalogowany i natychmiast uzyskuje dostęp do chronionych treści. Korzystanie z naszej witryny internetowej jest również możliwe bez plików cookies. Ustawienia większości przeglądarek automatycznie akceptują cookies. Użytkownik może jednak wyłączyć opcję ich zapisywania lub ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienie przed zapisaniem plików cookies.

Ponadto korzystamy z usługi analitycznej „Google Analytics”, dla której obowiązują następujące informacje o warunkach użytkowania określone przez firmę Google:

Niniejsza witryna korzysta z usługi analizy usług internetowych Google Analytics oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. cookies, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika i umożliwiających analizę sposobu korzystania z witryny. Generowane przez pliki cookie informacje na temat sposobu korzystania z niniejszej witryny internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji usługi anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest wcześniej skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach, będących sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora niniejszej witryny firma Google używa tych informacji do analizy wykorzystania witryny internetowej przez użytkownika, do opracowywania raportów o użytkowaniu witryny oraz w celu umożliwienia świadczenia dla operatora tej witryny innych usług, które są związane z korzystaniem z witryny i internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może wykluczyć możliwość zapisu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku nie wszystkie funkcjonalności niniejszej witryny będą dostępne w pełnym zakresie. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych (włącznie z adresem IP) generowanych przez cookie, które opisują sposób, w jaki użytkownik korzysta z witryny, poprzez pobranie i instalację wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

5. Do jakich celów firma SER wykorzystuje dane użytkownika?

SER wykorzystuje dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu udostępnienia mu pełnego zakresu usług za pośrednictwem swojej witryny, lub też aby odpowiedzieć na próbę nawiązania kontaktu przez użytkownika. Nie przeprowadzamy żadnej analizy spersonalizowanej. Zastrzegamy sobie natomiast możliwość przeprowadzenia analizy statystycznej danych pseudonimizowanych lub anonimizowanych. Odbywa się ona np. z przyczyn związanych z bezpieczeństwem systemu, w celu zapobieżenia nadużyciu, udoskonalenia witryny internetowej oraz do celów statystycznych (liczba użytkownik i wywołań strony).

Podczas rejestracji do naszego newslettera lub prasowej listy mailingowej względnie subskrypcji naszych katalogów rozwiązań, arkuszy informacyjnych lub analiz przypadków użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych, które są potem przez nas przetwarzane. Ma to miejsce wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik zaakceptuje naszą politykę prywatności oraz wykorzystywanie jego danych. W każdym momencie można wycofać zgodę na wykorzystywanie swoich danych ze skutkiem na przyszłość.

6. Czy dane są przekazywane stronom trzecim?

W związku z wymogami ustawowymi w określonych przypadkach mamy obowiązek przekazania danych użytkownika stronom trzecim. Ma to miejsce np. w razie podejrzenie popełnienia przestępstwa lub nadużycia naszej witryny internetowej. W takich sytuacjach mamy obowiązek udostępnienia danych użytkownika właściwym organom ścigania. Ponadto dane te są przechowywane wyłącznie w naszej bazie danych i na należących do nas serwerach.

7. Działania mające na celu ochronę gromadzonych przez nas danych

Gromadząc dane użytkownika, zapisujemy je na specjalnie zabezpieczonych serwerach w Niemczech. Dostęp do nich mają wyłącznie uprawnione osoby zajmujące się obsługą techniczną, handlową lub redakcyjną.

W celu zapobieżenia utracie lub nadużyciu zgromadzonych przez SER danych podejmujemy rozległe techniczne i operacyjne środki ostrożności, które są poddawane regularnej kontroli oraz modyfikowane stosownie do stanu techniki. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na charakter sieci Internet inne osoby lub instytucje, za które nie ponosimy odpowiedzialności, nie stosują się do zasad ochrony danych oraz powyższych środków zabezpieczających. Osoby trzecie mogą w szczególności uzyskać wgląd w dane przekazywane w niezaszyfrowanej formie – również wtedy, gdy odbywa się to za pośrednictwem poczty e-mail. Pod względem technicznym nie mamy na to żadnego wpływu. Do obowiązków użytkownika należy ochrona udostępnianych przez niego danych przed nadużyciem poprzez stosowanie szyfrowania lub innych metod.

8. Odnośniki do obcych witryn internetowych

Nasza witryna internetowa zawiera tzw. odnośniki (hiperłącza) prowadzące do stron internetowych innych podmiotów. W takich przypadkach następuje przekierowanie użytkownika bezpośrednio z naszej witryny internetowej na stronę innego podmiotu. Jest to widoczne m.in. przez zmianę adresu URL. Nie odpowiadamy za poufne traktowanie danych użytkownika, gdyż nie mamy wpływu na to, aby przedsiębiorstwa te przestrzegały przepisów o ochronie danych osobowych. Informacje na temat sposobu obchodzenia się z danymi osobowymi przez te przedsiębiorstwa użytkownik powinien sprawdzić bezpośrednio na należących do nich witrynach internetowych.

9. Informacje na temat danych użytkownika

Zaufanie użytkownika jest dla nas ważne. Dane osobowe użytkownika przekazywane w związku z nawiązywaniem kontaktu są przez nas przechowywane tylko przez dopuszczalny ustawowo czas. W odpowiedzi na zapytanie użytkownika z chęcią udzielimy informacji na temat tego, czy i jakie dane są przez nas gromadzone. Jeżeli pomimo naszych starań mających na celu zapewnienie prawidłowości i aktualności informacji zapisane zostały nieprawidłowe dane, wówczas na żądanie użytkownika niezwłocznie dokonamy ich korekty. W przypadku, gdy użytkownik życzy sobie usunięcia zgromadzonych przez nas danych, dokonamy tego niezwłocznie na jego żądanie. Jeżeli z przyczyn prawnych usunięcie danych jest niemożliwe, wówczas dokonujemy zamiast tego zablokowania określonych informacji. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usunięcia danych nie będziemy w stanie dłużej oferować użytkownikowi wymienionych tutaj usług. W takich przypadkach prosimy o kontakt pod adresem:

unsubscribe@ser.de

W celu rezygnacji z subskrypcji należy kliknąć odpowiedni link zawarty w wiadomości e-mail z newsletterem.

10. Dostępność przepisów o ochronie danych osobowych

Przepisy o ochronie danych osobowych są zawsze dostępne pod odnośnikiem „Ochrona danych” z możliwością wydruku.

11. Kontakt

Jakieś pytania na temat ochrony danych osobowych? W takim przypadku prosimy o kontakt z zewnętrznym pełnomocnikiem ds. ochrony danych firmy SER:

adwokat dr Karsten Kinast, LLM

Kinast & Partner Rechtsanwälte

Hohenzollernring 54
50672 Köln

www.kinast-partner.de

Contact