www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Pakiet Doxis4 iECM

Pakiet Doxis4 iECM w modułowy sposób łączy przechwytywanie, archiwizację elektroniczną, zarządzanie dokumentami, akta elektroniczne, współpracę grupową oraz zarządzanie przepływami pracy i procesami biznesowymi w jednej, zorientowanej na usługi platformie do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie. Doxis4 umożliwia – na skalę przedsiębiorstwa i poza nim – gromadzenie, zarządzanie, edycję, kontrolowanie, przechowywanie (w sposób chroniący przed modyfikacją) oraz ponowne udostępnianie w dowolnym czasie wszystkich informacji, niezależnie od ich pochodzenia i formatu. Rozwiązanie Doxis4 omija ograniczenia typowe dla bazujących na dokumentach systemów informacyjnych o pionowej strukturze, udostępniając funkcje i informacje w nieredundantny sposób. Głęboką integrację zapewnia otwarta architektura API, która umożliwia Doxis4 połączenie z dowolną aplikacją biznesową (ERP, CRM, HR itd.).

Produkty i rozwiązania