www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Dyrektorzy zarządzający

Kurt-Werner Sikora, dyrektor zarządzający SER

Kurt-Werner Sikora jest dyrektorem zarządzającym SER Group, prezesem Zarządu koncernu oraz pełni funkcję dyrektora licznych spółek zależnych SER. Jest dyrektorem generalnym SER Operations na świecie, a jako przedstawiciel udziałowców odpowiada za rozwój przedsiębiorstwa, finanse i zasoby ludzkie całej SER Group.

Kurt-Werner Sikora studiował ekonomię i prawo (asesor) w Berlinie i Hamburgu. Zajmował się m.in. analizą podobieństw metodologicznych mikro-i makroekonomicznych aspektów ekonomii, autentycznością i przejrzystością prospektów emisyjnych oraz odpowiedzialnością z ich tytułu w związku z ochroną inwestorów na szarym rynku kapitałowym (koniec lat siedemdziesiątych) z prawnego punktu widzenia.

W trakcie swojej kariery zawodowej zgromadził wszechstronne doświadczenia w dużych przedsiębiorstwach działających w różnych branżach (wydawnictwa, bankowość, usługi) – w miarę upływu lat pracując na stanowiskach kierowniczych. Ponadto doświadczenia zdobywał również podczas długich pobytów zagranicznych (np. w Arabii Saudyjskiej, Republice Sudanu), gdzie pełnił funkcje związane z wyceną i controllingiem. Od połowy lat osiemdziesiątych ten zaangażowany i przebojowy menedżer poświęcił się niemal wyłącznie branży IT. 

Oswald Freisberg, dyrektor zarządzający SER

Oswald Freisberg jest dyrektorem zarządzającym SER Group, a w Zarządzie odpowiada za sprzedaż. Pełni on również funkcję dyrektora licznych spółek zależnych SER. Podczas studiów w Koblencji i Kolonii uzyskał tytuł inżyniera. Chyba nikt nie zna niemieckiego rynku ECM lepiej, niż on: w ciągu ostatnich 30 lat był aktywnie zaangażowany w rozwój rynków począwszy od komputerowej archiwizacji mikrofilmów poprzez systemy COM (Computer Output on Microfilm), pierwsze elektroniczne systemy archiwizacji, a na zarządzaniu treścią w przedsiębiorstwie skończywszy. Do jego największych osiągnięć na rzecz koncernu zalicza się budowa i sukces struktur sprzedażowych SER, które obecnie realizują ponad 2.000 projektów. Przed rozpoczęciem kariery w SER Oswald Freisberg pełnił funkcję dyrektora ds. sprzedaży zarówno w średnich przedsiębiorstwach jak i w działającej na skalę globalną korporacji.

Hartmut R. Gailer, dyrektor zarządzający SER

Hartmut R. Gailer jest dyrektorem zarządzającym SER Group i dyrektorem SER Solutions Österreich GmbH. Od 2001 r. poświęcił się on dalszemu rozwojowi grupy SER. Dowodem jego zaangażowania jest członkostwo w licznych stowarzyszeniach: komitet „e-business in a new economy”, Federalne Ministerstwo Gospodarki, Austria; komitet „Industrial eBusiness”, Austriacka Izba Gospodarcza; komitet „Technologie Offensive Kärnten”, Karyntia, Austria; członkostwo w wydziale informatyki Uniwersytetu Alpen-Adria w Klagenfurcie, Austria; stowarzyszenie AIIM, Association for Information and Image Management, USA & International; stowarzyszenie WARIA, Workflow and Reengineering International Association, USA & International.

Hartmut R. Gailer ukończył studia informatyczne i ekonomiczne (pre graduate) na uniwersytecie Alpen-Adria w Klagenfurcie. W swojej karierze przez 22 lata pracował jako członek wyższej kadry zarządzającej i odpowiadał za rozwój działalności biznesowej w branży IT; przez 4 lata zajmował się sprzedażą oprogramowania i rozwiązań IT, a 9 lat poświęcił na konsulting IT i zarządzanie projektami. Przed rozpoczęciem działalności w obszarze IT Hartmut R. Gailer przez 15 lat zajmował się konsultingiem i zarządzaniem projektami w branży technicznej i budowy rurociągów oraz tuneli.

Manfred Zerwas, dyrektor zarządzający SER

Jako dyrektor zarządzający Manfred Zerwas kieruje obszarem marketingu. Pełni on również funkcję dyrektora dwóch spółek zależnych SER. Od ponad 20 lat dane mu było poznawać rynek ECM z poziomu różnych pozycji zarządczych i kierowniczych zajmowanych w średnich przedsiębiorstwach. Był aktywnie zaangażowany w rozwój rynków począwszy od archiwizacji elektronicznej poprzez zarządzanie dokumentami i przepływy prac, a na ECM skończywszy. W grupie SER odgrywał znaczącą rolę w budowie struktury marketingowej oraz tworzeniu kanałów komunikacyjnych. Po zdobyciu wykształcenia handlowego rozpoczął studia na kierunku zarządzania przedsiębiorstwem w Koblencji. Jednocześnie przez wiele lat pracował jako niezależny dziennikarz dla dużego dziennika z Nadrenii-Palatynatu.