www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Klient internetowy – elastyczny dostęp do dokumentów, akt, operacji i zadań

Uniwersalny klient ECM do zastosowania w przeglądarce –
Doxis4 webCube

Brak instalacji, prosta administracja i zdolność do obsługi wielu platform to niezaprzeczalne zalety klienta internetowego Doxis4 w pracy z dokumentami, aktami, operacjami i zadaniami. Tam, gdzie procesy biznesowe wykraczają poza granice przedsiębiorstwa, także można skorzystać z zalet klienta internetowego Doxis4. Każdy, kto na swoim komputerze lub tablecie zainstalował przeglądarkę Internet Explorer, Firefox lub Chrome i ma dostęp do odpowiedniego połączenia sieciowego. może pracować z zastosowaniem Doxis4 webCube.

Doxis4 webCube to uniwersalny klient internetowy pakietu Doxis4 iECM. Archiwizacja, dostęp do dokumentów, akt, procesów i zadań oraz praca z nimi – wszystkie funkcje są dostępne w jednym kliencie internetowym, niezależnie od danego systemu operacyjnego i stosowanej platformy sprzętowej. Dzięki użyciu nowoczesnych i uniwersalnych technologii sieciowych Doxis4 webCube otwiera niemal nieograniczone możliwości zastosowania i integracji – od kompleksowego klienta ECM dla zaawansowanych użytkowników poprzez możliwość współpracy z zewnętrznymi partnerami projektowymi i biznesowymi aż po selektywne łączenie z innymi aplikacjami sieciowymi, wiki i portalami klientów.

Wydajna infrastruktura ECM pakietu Doxis4 iECM połączona z centralnym repozytorium treści Doxis4 stanowi bazę dla pracy z przeglądarkowym klientem Doxis4 webCube. Oprócz elastycznych możliwości dostępu, bazujących na sieci Internet, dostępne są również: klient Doxis4 dla systemu Windows i w wersji mobilnej, których można jednocześnie używać w tym samym rozwiązaniu. 

Program Doxis4 webCube można dostosowywać zarówno do potrzeb organizacji jak i do indywidualnych potrzeb użytkownika. Doxis4 webCube oferuje zwykły komfort użytkowania aplikacji desktopowej, włączając w to funkcję „drag & drop”, wstążki kontekstowe, przesuwalne okna i wiele innych funkcji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii sieciowych praca z Doxis4 webCube staje się tak wygodna, jak tylko jest to możliwe w zakresie oferowanym przez przeglądarkę.

Wyszukiwanie w przeglądarce i wyświetlanie wyników

W przypadku dostępu do pełnego zasobu informacji program Doxis4 webCube oferuje te same, wygodne funkcje wyszukiwania jak klient Windows: m.in. wyszukiwanie szybkie, wyszukiwanie indeksowe i inteligentne wyszukiwanie pełnotekstowe oraz hierarchiczną nawigację w aktach.

Nowa przeglądarka formatu HTML5 rozpoznaje ponad 300 różnych formatów plików i daje szerokie możliwości dodawania adnotacji dostępne w kliencie Windows także w przeglądarce internetowej.

Archiwizacja, edycja i workflow w przeglądarce

Uniwersalny klient internetowy pakietu Doxis4 iECM umożliwia użytkownikowi archiwizację oraz ponowne wyszukiwanie i edycję dokumentów, akt, operacji i zadań za pomocą tylko jednego klienta. Doxis4 webCube umożliwia ewidencjonowanie i usunięcie z ewidencji tzw. „żyjących” dokumentów, tworzenie wersji roboczych, dodawanie różnych adnotacji oraz kontrolowane przekazywanie dokumentów do dalszego przetwarzania. Zakończone dokumenty Doxis4 webCube archiwizuje w sposób zabezpieczony przed modyfikacją w archiwum Doxis4.

Integracja w przeglądarce

Możliwość integracji z innymi stronami internetowymi i portalami oraz sterowanie za pośrednictwem URL i iFrame otwiera dla Doxis4 szerokie spektrum funkcji także w przypadku innych rozwiązań internetowych stosowanych w firmie, jak np. Intranet lub portal dla klientów. Dzięki Doxis4 webCube można sterować uprawnieniami i dostępami za pomocą wszystkich procedur uwierzytelniania. Przykładowo, w strony portalowe można wbudować osobistą skrzynkę roboczą Doxis4 lub wstępnie skonfigurowane listy wyników.

Doxis4 cubeWiki (połączenie nazwy Doxis4 webCube z pojęciem Wiki) umożliwia – w przypadku pakietu Doxis4 iECM – tworzenie stron Wiki, do zawartości których można uzyskać dostęp bezpośrednio z Doxis4 webCube. 

Więcej na temat Doxis4 webCube

Zalety

 • Uniwersalny klient internetowy ECM do dokumentów, akt, operacji i zadań
 • Pełna obsługa wszystkich popularnych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Firefox, Chrome)
 • Możliwość jednoczesnego użycia klienta Windows, internetowego i mobilnego w jednym rozwiązaniu
 • Bezpieczne podłączenie partnerów biznesowych, filii itp.
 • Brak konieczności instalacji i prosta administracja

Możliwości & zalety

 • Klient niezależny od sprzętu i platformy

  Doxis4 webCube to uniwersalny klient internetowy ECM pakietu Doxis4 iECM. Można z niego korzystać niezależnie od sprzętu i systemu operacyjnego z poziomu jednej z popularnych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Firefox, Chrome). W celu rozpoczęcia pracy z dokumentami, aktami, operacjami i zadaniami na różnego typu urządzeniach w stale zmieniających się lokalizacjach nie ma konieczności wykonywania instalacji na stanowisku roboczym.

 • Wydajne interfejsy internetowe

  Zastosowanie nowoczesnych technologii HTML5 czyni pracę w oprogramowaniu Doxis4 webCube tak komfortową i efektywną, jak w przypadku pracy w pakiecie Microsoft Office i typowych aplikacjach systemu Windows. Dokumenty można przenosić korzystając z techniki „drag & drop”. Kontekstowe wstążki automatycznie dostosowują się do bieżącego obszaru zastosowań – podobnie jak w pakiecie Microsoft Office. Centralna struktura klienta Doxis4 webCube pozwala na konfigurację wszystkich elementów interfejsu oraz na ich dostosowanie do określonej grupy użytkowników oraz scenariuszy zastosowania.

 • Spersonalizowane stanowisko pracy

  Doxis4 webCube udostępnia każdemu zalogowanemu użytkownikowi pełne internetowe stanowisko robocze z bezpośrednim dostępem do istotnych informacji w repozytorium treści. Należą do nich aktualnie oczekujące zadania w osobistej skrzynce roboczej, grupowych skrzynkach roboczych oraz dalszych skrzynkach roboczych udostępnionych dla zalogowanych użytkowników. W celu uzyskania szybkiego dostępu do określonych dokumentów i akt oraz często używanych ustawień wyszukiwania, użytkownik może zdefiniować własne katalogi.

 • Zintegrowany widok dokumentów

  Dzięki Doxis4 webCube możliwe jest wyświetlanie dokumentów w specjalnych formatach, które w przeciwnym przypadku można wyświetlać wyłącznie po zainstalowaniu aplikacji, w których zostały one utworzone. Przeglądarka standardu HTML5 zintegrowana z Doxis4 webCube umożliwia wyświetlanie i dodawanie adnotacji do dokumentów w 300 formatach. Należą do nich wszystkie typowe formaty, takie jak pliki graficzne lub dokumenty pakietu Office. Oryginalną aplikację trzeba zainstalować na urządzeniu wyłącznie w celu edycji danych dokumentów. Poszczególne strony dokumentów będą przygotowywane do wyświetlenia przez serwer i następnie przesyłane do przeglądarki.

 • Integracja z wiki i portalem

  Dzięki Doxis4 webCube za pośrednictwem metadanych i wyszukiwania pełnotekstowego można odszukiwać treści wiki zarchiwizowane w repozytorium treści Doxis4. Możliwość integracji treści wiki – Doxis4 cubeWiki – tworzy możliwą do wspólnej edycji platformę zarządzania wiedzą w obrębie środowiska Doxis4 iECM. Połączenie Doxis4 webCube i cubeWiki działa także w innym kierunku lub dla innych stron portalowych: z pomocą tzw. portletów można w stronach internetowych i Wiki bezpośrednio zaimplementować wiele funkcji Doxis4 webCube.

 • Typowe bezpieczeństwo także w sieci

  Logowanie za pośrednictwem Doxis4 webCube odbywa się, jak zwykle, na serwerze Doxis4. Analogicznie można tu użyć także zarządzania użytkownikami Windows. Po uwierzytelnieniu użytkownika funkcja zarządzania użytkownikami Doxis4 korzysta z koncepcji uprawnień. Z uprawnienia określonego raz w oprogramowaniu Doxis4 cubeDesigner korzystają uniwersalnie wszystkie klienty Doxis4. Jeżeli klient internetowy Doxis4 umożliwia partnerom handlowym i uczestnikom projektu dostęp do dokumentów i akt lub branie udziału w operacjach, podczas logowania można skorzystać z już istniejących danych bazowych (klientów, dostawców, partnerów) oraz kont użytkowników. Upraszcza to administrację i gwarantuje, że partnerzy handlowi będą mieć dostęp wyłącznie do własnych dokumentów, akt i operacji.

 • Równoległe użytkowanie z innymi klientami i urządzeniami

  Doxis4 webCube to jedna z wielu możliwości uzyskiwania dostępu do dokumentów, akt, operacji i zadań w środowisku Doxis4. W zależności od sytuacji roboczej, potrzebnych funkcji i częstotliwości użytkowania, pracownicy mogą korzystać z odpowiedniego klienta Doxis4 – także w wersji dla systemu Windows lub mobilnej – na komputerach osobistych, notebookach, tabletach lub smartfonach. Używanie Doxis4 webCube zalecane jest na wszystkich urządzeniach o rozmiarach tabletu albo większych; dla smartfonów polecany jest raczej klient Doxis4 mobileCube. Dzięki Doxis4 webCube można korzystać z aktualnych wersji dokumentów, potrzebnych akt, operacji i zadań w dowolnym momencie i niezależnie od lokalizacji. Zaletą jest centralna i jednolita koncepcja użytkowników, zdefiniowana w Doxis4 cubeDesigner jako niezależna od używanego klienta.

Uniwersalny klient internetowy

Doxis4 webCube umożliwia szybki i prosty dostęp do formularzy wyszukiwania i archiwizacji, skrzynek roboczych i ulubionych w środowisku Doxis4 iECM. Dzięki kontekstowym paskom menu, nawigacji za pośrednictwem zakładek, konfigurowalnym widokom itp. można w komfortowy sposób korzystać z wszystkich funkcji z poziomu jednolitego internetowego interfejsu – analogicznego do typowego interfejsu pakietu Office.

Test
PreviewLupe
Screen
Test
PreviewLupe
Screen

Szybko do celu

Użytkownik kilkoma kliknięciami myszki może dostosować klienta Doxis4 webCube do indywidualnych wymagań i zadań. Za pośrednictwem grupy ulubionych i listy ostatnio otwartych treści w szybki i komfortowy sposób można uzyskać dostęp do wyszukiwania, dokumentów, akt i zadań. Funkcja ulubionych ogólnych i osobistych jest dostępna nie tylko dla pojedynczych obiektów, lecz także dla powtarzających się wyszukiwań. 

Dostęp internetowy dla uczestników zewnętrznych

Zewnętrzni uczestnicy projektu otrzymują chroniony hasłem dostęp do dokumentów istotnych dla projektu. Jest on realizowany za pośrednictwem interfejsu sieciowego. Odpowiednie uprawnienia mogą być przydzielane dla zakładek, katalogów, a nawet pojedynczych dokumentów, także z ograniczeniem czasowym. Zarządzanie użytkownikami może się odbywać bezpośrednio przez menedżera projektu. 

Test
PreviewLupe
Screen

Doxis4 webCube – informacje

Klient internetowy

 • Praca z dokumentami i aktami oraz przetwarzanie operacji w jednej, uniwersalnej i pracującej w przeglądarce aplikacji
 • Interfejs użytkownika łączy najnowsze technologie sieciowe z wyglądem i funkcjami pakietu Office (funkcja „drag & drop”, wstążki, zakładki, i wiele innych)
 • Zakres funkcji i interfejsy są możliwe do konfiguracji dla różnych scenariuszy zastosowań oraz grup użytkowników
 • Możliwość osobistego i indywidualnego dostosowania: ulubionych, widoków, katalogów, itp.
 • Standardowa architektura sieciowa – oparta na serwletach J2EE, JSP jako Template Engine
 • Obsługa Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
 • Single Sign-on za pośrednictwem uwierzytelniania systemu Windows (Kerberos) 

Wyszukiwanie i wyświetlanie

 • Wyszukiwanie w całym repozytorium treści Doxis4 za pośrednictwem różnych formularzy wyszukiwania lub funkcji wyszukiwania szybkiego, w zależności od przypadku zastosowania
 • Wyszukiwanie indeksowe wg atrybutów dokumentów
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe wg treści dokumentów – z tolerancją błędów i niezależne językowo
 • Kombinacja wyszukiwania wg atrybutów i treści dokumentów
 • Dynamiczne listy wyników z funkcjami filtrowania, sortowania i grupowania
 • Dostęp do dokumentów, wyszukiwania i skrzynek roboczych za pośrednictwem funkcji czytnika RSS
 • Rozpoznawanie ponad 300 różnych formatów plików – z możliwością dodawania adnotacji i ładowania kolejnych stron
 • Funkcja konwersji w locie pliku graficznego na format .PDF

 

Archiwizacja i indeksowanie

 • Archiwizacja i przypisywanie (np. w aktach/rejestrach) za pomocą „drag & drop”
 • Ręczne lub automatyczne indeksowanie – wg atrybutów lub treści dokumentów
 • Uniwersalnie konfigurowalne maski archiwizacji i metody rejestracji metadanych
 • Wsparcie kontekstowe podczas wprowadzania wartości indeksów dzięki funkcji podpowiedzi

Edycja i Collaboration

 • Zarządzanie wersjami oraz mechanizm ewidencjonowania/usuwania z ewidencji
 • Edycja „żyjących” dokumentów w zespole (Collaboration)
 • Funkcja subskrypcji, umożliwiająca otrzymywanie powiadomień o zmianach wprowadzonych do danych dokumentów i akt oraz zaktualizowanych wynikach wyszukiwania
 • Korzystanie z mechanizmów blokowania i kasowania
 • Rozbudowane narzędzia do umieszczania adnotacji dotyczących wskazówek edycyjnych, oznaczania i komentowania

Integracja sieciowa

 • Natywna integracja z Wiki wraz z wersjonowaniem dokumentów i funkcjami edycji w Doxis4
 • Kombinowane wyszukiwanie „normalnych” dokumentów i dokumentów Wiki
 • Zarządzanie wersjami i uprawnieniami DMS także dla dokumentów Wiki
 • Komponenty sieciowe przystosowane do mashupu / wywoływania URL (takie jak w Google Maps)
 • Implementacja portletów w stronach internetowych dla masek i list wyników

Administrowanie

 • Możliwość współdzielenia
 • Zintegrowane otoczenie rozwojowe i dostosowywanie wersji językowych – Doxis4 cubeDesigner
 • Możliwość swobodnego kształtowania wyglądu masek archiwizacji, wyszukiwania i list wyników
 • Możliwość indywidualnej konfiguracji widoków, uprawnień i zezwoleń
 • Obszerne możliwości skryptowe
 • Administracja scentralizowana i zdecentralizowana (schematami użytkowników, grup lub ról)
Funkcjonalność +Content wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników
Klient internetowy pakietu Doxis4 iECM - Doxis4 webCube
Fact Sheet

Klient internetowy pakietu Doxis4 iECM - Doxis4 webCube

Fact Sheet »
Contact